Liturgia w poszczególne dni Triduum Paschalnego

Wielki Czwartek /18.04./:

  • o godz. 7.00 - Komunia św. dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. wieczorem,
  • o godz. 18.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej w intencji kapłanów; po Mszy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do godz. 22.00; o godz. 21.00 modlitwa brewiarzowa i adoracja młodzieży.

Wielki Piątek /19.04./:

  • od godz. 7.00 całodzienna adoracja w Ciemnicy,
  • o godz. 14.30 - Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego – zapraszamy dzieci i młodzież,
  • o godz. 18.00 - Liturgia Męki Pańskiej; adoracja przy Bożym Grobie do godz. 22.00 podobnie jak dzień wcześniej.

Ofiara, którą składać będziemy w związku z adoracją Krzyża przeznaczona jest na kościoły w Ziemi Świętej; w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły; zaleca się zachowanie abstynencji od pokarmów mięsnych do Wigilii Paschalnej w sobotę.

Wielka Sobota /20.04./:

  • od godz. 7.00 całodzienna adoracja przy Bożym Grobie; przerwa na sprzątanie kościoła od godz. 14.30 do 16.30,
  • od godz. 9.00 do 14.00 w kościele co pół godziny błogosławienie pokarmów; święcąc pokarmy prosimy o składanie przy drzwiach kościoła żywności lub ofiar pieniężnych, które Caritas rozda potrzebującym rodzinom,
  • o godz. 19.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej – Msza św. w intencji zmarłych z wypominek; przynosimy ze sobą świece.

Wielkanoc /21.04./ – o godz. 6.00 - procesja rezurekcyjna i Msza św. za Parafian; prosimy osoby do niesienia baldachimu i sztandarów; pozostałe Msze św. od godz. 8.30 wg porządku niedzielnego.

Okazja do Sakramentu Pokuty w Wielkim Tygodniu

Wielki Wtorek - 16.30-18.30 (tylko dzieci i młodzież)

Wielki Wtorek  - 6.15-7.00, 7.30-8.30, 16.30-18.30

Wielka Środa - 6.15-7.00, 7.30-8.30, 16.30-18.30, 19.30-20.30

Wielki Czwartek - 15.30-17.30

Wielki Piątek - 7.00-10.00, 15.30-17.30

Wielka Sobota - 7.00-10.00, 18.00-18.30

Prosimy starać się skorzystać z Sakramentu Pokuty do czwartku; ostatnie dni pozostawmy tym, którzy z ważnych przyczyn nie mogli wyspowiadać się wcześniej.

 

Film "Miłość i Miłosierdzie"

Pragniemy Was zaprosić do kina Diana na dzień 25 kwietnia (czwartek) na godz. 19.00 na film "Miłość i Miłosierdzie".

Dzień: 25 kwietnia 2019 r. (czwartek)

Kino w Prudniku

Cena biletu: 13 zł

Godzina seansu: 19:00

Miejsce zbiórki: Prudnik, kino DIANA, ul. Mickiewicza 1, godz. 18.50

Zapisy: w kancelarii parafialnej 

Film „Miłość i Miłosierdzie” w reżyserii Michała Kondrata, którego premiera w polskich kinach nastąpiła 29 marca 2019 r., to fabularyzowany dokument przybliżający narodziny, istotę i dynamiczny rozwój kultu Bożego Miłosierdzia w formach przekazanych w “Dzienniczku” św. Siostry Faustyny Kowalskiej (w tej roli Kamila Kamińska), który na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci rozprzestrzenił się z Polski na cały świat.

“Miłość i Miłosierdzie” opowiada historię życia polskiej zakonnicy, siostry Faustyny Kowalskiej ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – mistyczki, autorki “Dzienniczka”, która w swoim życiu z woli Jezusa stanęła przed wykonaniem niezwykle ważnej misji. Nie mniejszą rolę w objawieniu światu prawdy o Bożym Miłosierdziu odegrał bł. ks. Michał Sopoćko, wybitny kapłan i spowiednik świętej, którego losy również poznajemy. Bóg wyznaczył dla niego ważną rolę – realizację misji przekazanej Siostrze Faustynie. Temu dziełu poświęcił niemalże całe swe życie. Trzeci z Apostołów Bożego Miłosierdzia to Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II, który uczestniczył od początku w procesie wyniesienia na ołtarze Siostry Faustyny i uznania przez Kościół przesłania wynikającego z jej “Dzienniczka”, zaś w dniu kanonizacji 30 kwietnia 2000 roku ustanowił dla całego Kościoła święto Bożego Miłosierdzia, którego domagał się sam Jezus.

W tle fascynująca historia i nieznane fakty na temat obrazu Jezusa Miłosiernego pędzla Eugeniusza Kazimirowskiego, namalowanego w Wilnie w 1934 roku według wskazań Siostry Faustyny.

Przygotowanie do Bierzmowania

W związku z reformą szkolnictwa oraz uwzględniającymi ją wytycznymi KEP, w okresie wdrażania reformy także przygotowanie do bierzmowania jeszcze przez kolejne dwa lata przyjmie „przejściową” formułę. W związku z tym w naszej diecezji:

• w roku szkolnym 2018/2019 pierwszym rokiem przygotowania zostanie objęta klasa VI; drugim rokiem przygotowania – jednocześnie klasy VII i VIII szkoły podstawowej, trzecim rokiem przygotowania – klasa III gimnazjum. W roku 2019 bierzmowanie przyjmą tylko kandydaci z klas III gimnazjum;

• w roku szkolnym 2019/2020 pierwszym rokiem przygotowania zostanie objęta klasa VI; drugim rokiem przygotowania – klasy VII, trzecim rokiem przygotowania – jednocześnie klasa VIII i I klasa szkoły średniej. W roku 2020 bierzmowanie przyjmą kandydaci z klasy VIII szkoły podstawowej i klasy I szkoły średniej;

• od roku szkolnego 2020/2021 przygotowanie do bierzmowania odbywać się będzie w normalnym trybie, czyli w klasach VI, VII i VIII szkoły podstawowej.

Jednocześnie przypominamy, że w niezmienionym brzmieniu obowiązuje w naszej diecezji "Instrukcja Biskupa Opolskiego o przygotowaniu i celebracji sakramentu bierzmowania", m.in. więc stosowanie Dzienniczków kandydata jako narzędzi samokontroli kandydata oraz Deklaracji kandydata na rozpoczęcie przygotowania.
Msza na rozpoczęcie przygotowań do bierzmowania w piątek 28 września:
-dla klas VI o 16.30,
-dla klas VII, VIII oraz 3 gimnazjum o 19.00.

Dokumenty kancelaryjne w świetle KIODO i RODO

Konferencja Episkopatu Polski wydała dnia 13.03.2018 r. Dekret w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, który nawiązuje do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /RODO/ dotyczący tego tematu. Dlatego pragniemy poinformować, że przy wydawaniu świadectw chrztu lub innych świadectw i zaświadczeń, np. zaświadczenie dla chrzestnych,  obowiązuje następująca zasada:

1/. Dokumenty te mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy jeżeli są pełnoletnie, oraz w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.

2/. Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

3/. Świadectwo chrztu może zostać także przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu.

Zostań ministrantem

Zainteresowanych zostaniem ministrantem prosimy o kontakt z ks. Pawłem. Zapraszamy wszystkich chętnych - wciąż można dołączyć.

Pielgrzymuj z nami

Znamy już terminy i program trzech pielgrzymek zaplanowanych w 2019 roku. Serdecznie zachęcamy do pielgrzymownia. Szczegóły w zakładce "Pielgrzymki".

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Msze Święte niedzielne:
18.00 (sobota); 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.00; 18.00
Msze Święte w tygodniu:
6.30; 8.00; 18.00
 

Msze Święte w okresie wakacyjnym
 w niedzielę: 18.00 (sobota); 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.00
w tygodniu: 7.30; 18.00 
 

Spowiedź
* w tygodniu pół godziny przed Eucharystią
* w niedzielę w czasie Eucharystii

Pielgrzymki parafialne

Święta

Środa, Oktawa Wielkanocna
Rok C, I
Środa w oktawie Wielkanocy

KONTAKT

Pl. Farny 2
48 – 200 Prudnik
Tel. 0 77 436 28 78

Konto naszej parafii:
06 1240 1688 1111 0000 2678 8764