• ółążść‡

Niech Pan obdarzy Was Pokojem!

 

Słowami św. Franciszka z Asyżu życzymy Wam Pokoju…

              2 marca 2024 roku w Waszej wspólnocie parafialnej rozpoczną się Misje Święte, czas szczególnej łaski Bożej. Wasz Ksiądz Proboszcz zaprosił nas, byśmy towarzyszyli Wam w tym czasie łaski pełniąc rolę tych, którzy przemawiają w Imię Boga.

Chcielibyśmy Was zaprosić do spojrzenia na naszą wiarę, na życie religijne w naszych domach i w naszej Parafii. Zaprosić do przyjrzenia się osobistej relacji z Bogiem i pragnieniu świętości. Spróbujemy to uczynić w czasie tych Misji Parafialnych.

Kościół to budynek, ale Kościół to również wspólnota Boga z ludźmi - Dom Boży, którego domownikami staliśmy się przez Chrzest Święty. Jesteśmy za ten Dom odpowiedzialni, bo zgodziliśmy się na to w Sakramencie Bierzmowania. To do Kościoła każdego dnia jesteśmy zapraszani przez Boga na Ucztę Eucharystyczną. To tutaj oczyszczamy się z naszych grzechów, a gdy doświadczamy cierpienia jesteśmy umacniani Sakramentem Chorych. Wspólnota Kościoła to miejsce dla rodzin, małżonków, ludzi samotnych, jak też i Kapłanów i Osób Konsekrowanych. Cieszymy się naszą przynależnością do Kościoła i chcemy, aby była ona świadoma i odpowiedzialna.

Siostro i Bracie, popatrzmy na naszą wierność Przymierzu z Bogiem, spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w naszym życiu duchowym respektujemy zasady Dekalogu, czy nie zbłądziliśmy przekraczając Jego granice i czy nie kreujemy naszego życia według zasad, które niewiele mają wspólnego z Prawem Bożym.

Ostatnie Misje Parafialne przeżywaliśmy razem przed dziesięciu laty. Już czas na kolejną odnowę życia duchowego. Cieszymy się, że znów będziemy mogli je przeżywać w Waszej Wspólnocie Parafialnej. Serdecznie prosimy o modlitewne przygotowanie do tego wydarzenia, o codzienną modlitwę w intencji Misji Parafialnych. Prosimy Ducha Świętego o światło i potrzebne łaski dla Kapłanów, Osób Konsekrowanych i Wiernych. Wzywamy szczególnej pomocy Matki Bożej, św. Michała Archanioła, św. Ojca Franciszka i św. Matki Klary oraz Świętego Jana Pawła II. Niech ich wstawiennictwo dopomoże nam odkryć prawdę o Bożym Prawie i Bożej Miłości. Oby ta prawda nas wyzwoliła i doprowadziła do żywego przeżywania wiary we wspólnocie naszego parafialnego kościoła.

Z tym zaproszeniem przesyłamy Wam szczegółowy plan Misji Świętych. Prosimy, zorganizujcie swój czas tak, abyście wśród rozlicznych obowiązków mogli spotkać się z Bogiem i posłuchać Jego słowa. Dopomóżcie sobie nawzajem w rodzinach i sąsiedztwie, aby wszyscy mogli wziąć udział w spotkaniach misyjnych.

Z serca Was pozdrawiamy i życzymy wielu łask na cały czas trwania Misji.

 

Z franciszkańskim pozdrowieniem „Pokój i Dobro”

O. Cherubin Żyłka OFM

O. Alan Brzyski OFM

Sobota 2.03.

18.00   UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH

 

Niedziela  3.03.

Msze św. z nauką ogólną

 

Poniedziałek  4.03.  Wiara

  7.30 Różaniec

  8.00 Msza św. z nauką ogólną

  Kazanie stanowe dla kobiet

16.00 Spotkanie dla dzieci /do kl. VI włącznie/

17.20 Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec i okazja do Spowiedzi św.

18.00 Msza św. z nauką ogólną

  Kazanie stanowe dla kobiet

20.30 Nabożeństwo Maryjne ze świecami

 

Wtorek  5.03. Dzień pokutny

  7.30 Różaniec

  8.00 Msza św. z nauką ogólną

  Kazanie stanowe dla mężczyzn

16.00 Spotkanie dla dzieci /do kl. VI włącznie/

17.20 Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec i okazja do Spowiedzi św.

18.00 Msza św. z nauką ogólną i Nabożeństwo przebłagalne za grzechy Parafii.

  Kazanie stanowe dla mężczyzn

20.30 Nabożeństwo Maryjne ze świecami

 

Środa  6.03.  Dzień pamięci o naszych zmarłych

  7.30 Różaniec

  8.00 Msza św. z nauką ogólną

16.00 Spotkanie dla dzieci /do kl. VI włącznie/

17.20 Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec i okazja do Spowiedzi św.

18.00 Msza św. za zmarłych Parafian z nauką ogólną i Nabożeństwo za zmarłych

  z procesją na cmentarz.

 

Czwartek 7.03.   Dzień eucharystii

  7.30 Różaniec

  8.00 Msza św. z nauką ogólną

17.20 Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec i okazja do Spowiedzi św.

18.00 Msza św. z nauką ogólną

19.15 Spotkanie dla młodzieży i Sakrament Pokuty

20.30 Nabożeństwo Maryjne ze świecami

  Adoracja nocna w intencji Ojczyzny

 

PIĄTEK  8.03.    KRZYŻ

  7.30 Różaniec

  8.00 Msza św. z nauką ogólną

  Droga Krzyżowa

17.20 Droga Krzyżowa.

  Okazja do Spowiedzi św.

18.00 Msza św. z nauką ogólną

19.15 Spotkanie dla młodzieży

20.30 Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II z uczczeniem relikwii

 

Sobota   9.03.  MARYJA W NASZYM ŻYCIU - ŚWIĘTO MIŁOŚCI

  7.30 Różaniec

  8.00 Msza św. z nauką ogólną

10.00 Msza św. dla chorych z Sakramentem Chorych

12.00 Nabożeństwo dla matek w stanie błogosławionym i małych dzieci

17.20 Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec i okazja do Spowiedzi św.

18.00 Msza św. w intencji małżeństw i rodzin z odnowieniem przysięgi

  małżeńskiej

 

Niedziela 10.03. Zakończenie Misji św.

Msze św. z nauką ogólną

 

17.00 NABOŻEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE MISJI ŚW. 

Boże, nasz Ojcze, który dałeś nam swego Syna, aby przez śmierć na krzyżu i Swe Zmartwychwstanie przyniósł nam nowe życie. Prosimy Cię, niech czas nadchodzących Misji Świętych stanie się czasem odnowy życia wiary i miłości w naszej Parafii. Jezu, nasz Panie, który pukasz do drzwi każdego ludzkiego serca, zamieszkaj na nowo w sercach wszystkich Parafian.

              Duchu Święty Boże, oświecaj swym światłem Ojców Misjonarzy i nas samych, byśmy wsłuchani w Boże Słowo i oczyszczeni w Sakramencie Pokuty na nowo zobaczyli cel naszego życia, którym jesteś Ty sam – Bóg w Trójcy Jedyny.

              Maryjo, Matko Jezusa i nasza, święty Michale Archaniele, święty Franciszku i św. Klaro proście wraz z nami o owocne przeżycie Misji Świętych i otwarcie serc wszystkich Parafian na łaskę Chrystusa, który jest Miłością. Niech Jego Miłość nada nowy „smak życia” całej naszej Wspólnocie parafialnej. Amen.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pw. św. Michała Archanioła w Prudniku umieszczone zostały za zgodą osób, których te dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa. 

Konferencja Episkopatu Polski wydała dnia 13.03.2018 r. Dekret w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, który nawiązuje do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /RODO/ dotyczący tego tematu. Dlatego pragniemy poinformować, że przy wydawaniu świadectw chrztu lub innych świadectw i zaświadczeń, np. zaświadczenie dla chrzestnych,  obowiązuje następująca zasada:

1/. Dokumenty te mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy jeżeli są pełnoletnie, oraz w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.

2/. Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

3/. Świadectwo chrztu może zostać także przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Msze Święte niedzielne:
18.00 (sobota); 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.00; 18.00
Msze Święte w tygodniu:
6.30; 8.00; 18.00
 

Msze Święte w okresie wakacyjnym
 w niedzielę: 18.00 (sobota); 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.00
w tygodniu: 7.30; 18.00 
 

Spowiedź
* w tygodniu pół godziny przed Eucharystią
* w niedzielę w czasie Eucharystii

 

Fanpage parafii na Facebook'u

Pielgrzymki parafialne

Święta

Piątek, II Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

KONTAKT

Pl. Farny 2
48 – 200 Prudnik
Tel. 0 77 436 28 78

Konto naszej parafii:
06 1240 1688 1111 0000 2678 8764