• ółążść‡

 

„Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, czerpie siłę i moc z aktu stworzenia, lecz zostało dla ochrzczonych podniesione do wyższej godności przez zaliczenie do sakramentów Nowego Przymierza. Małżeństwo powstaje przez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i wzajemnie przyjmują. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalnej jedności węzła małżeńskiego wymagają zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak i dobro dzieci.” Z obrzędów sakramentu małżeństwa

 

 

1.

Chęć zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zgłaszają jak najwcześniej w kancelarii tej parafii, na terenie której ma się odbyć ślub.

2.

Należy dostarczyć następujące dokumenty:

 

- metryki chrztu świętego obojga narzeczonych (chyba, że chrzest miał miejsce w parafii, w której spisywany jest tzw. protokół przedmałżeński) wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy;- dowody osobiste;- indeksy świadczące o przebytej katechizacji w szkole ponadpodstawowej (świadectwa);- świadectwa bierzmowania (chyba, że jest odnotowane na metryce chrzcielnej);- w wypadku wdowców i wdów - kościelny akt zgonu współmałżonka.

3.

Narzeczeni zobowiązani są także do odbycia nauk przedmałżeńskich (terminy nauk przedmałżeńskich-patrz obok).

4.

Jeżeli narzeczeni pragną zawrzeć związek małżeński konkordatowy (posiadający skutki cywilne i kościelne) to nie wcześniej niż na 6 miesiące przed planowaną datą ślubu muszą zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego, aby odebrać zaświadczenie potwierdzające, iż nie ma przeszkód cywilnych do zawarcia związku małżeńskiego.

 Zachęcamy do odwiedzenia witryny:

http://www.szansaspotkania.net/

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Msze Święte niedzielne:
18.00 (sobota); 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.00; 18.00
Msze Święte w tygodniu:
6.30; 8.00; 18.00
 

Msze Święte w okresie wakacyjnym
 w niedzielę: 18.00 (sobota); 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.00
w tygodniu: 7.30; 18.00 
 

Spowiedź
* w tygodniu pół godziny przed Eucharystią
* w niedzielę w czasie Eucharystii

 

Fanpage parafii na Facebook'u

Pielgrzymki parafialne

Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

KONTAKT

Pl. Farny 2
48 – 200 Prudnik
Tel. 0 77 436 28 78

Konto naszej parafii:
06 1240 1688 1111 0000 2678 8764